Kombo Poker dan Peraturan 13 – Bahagian 2: Definisi Kumpulan

Terdapat 1326 kombinasi tangan yang mungkin (termasuk sut) dan 169 tangan apabila sut diabaikan. Struktur berikut menyediakan titik rujukan standard untuk semua bangunan Julat, analisis dan pemprofilan lawan mega888 ios.

Terdapat 25 bahagian, dibahagikan kepada 7 kumpulan:

Berpasangan……………………………P
Sesuai Broadway…………….BWs
Broadway Offsuit……………BWo
Kapak Kecil……………………..SAx
Penyambung yang Sesuai…………..SC
Penyambung Offsuit………….OSC
Tangan Lemah………………….W

Terdapat 6 kategori untuk tangan yang sesuai dan tidak sesuai:

Atas
Premium
Besar
Sederhana
Kecil
Lemah.

Penyambung dinomborkan dari 0 – 3 untuk memadankan jurang antara 2 kad.
Gabungan jenis kumpulan dan kategori menghasilkan nama Bahagian, contohnya TP ialah Top Pair, MS ialah Sederhana Sesuai dan SC2 ialah Penyambung Sesuai 2-Gap.

Terdapat 4 warna utama – Merah, Biru, Hijau dan Kuning – untuk setiap bahagian dan ia mewakili masa untuk membuka dengan tangan – Kedudukan 4+ Awal, Tengah, Lewat dan Lewat dengan 4+ memerlukan 4 atau lebih pemain untuk sudah aktif. Bahagian Jingga ke-5 ialah pembukaan EP sempadan. Bahagian tanpa warna (W untuk Putih) tidak boleh dimainkan tanpa alasan yang sangat baik.

25 Bahagian dengan warna, kategori dan kumpulan adalah seperti berikut:

Pasangan (P)

R = TP = AA-KK
O = PP = QQ
B = BP = JJ-99
G = MP = 88-55
Y = SP = 44-22

Sesuai Broadway (BW)

R = TS = AKs
O = PS = AQs
B = BS = AJs-ATs-KQs-KJs
G = MS = KTs-QJs-QTs-JTs

Broadway Offsuit (BWo)

R = TOS = AKo
O = POS = AQo
B = BOS = AJo-ATo-KQo-KJo
G = MOS = KTo-QJo-QTo-JTo

Kapak Kecil (SAx)

G = SS = A9s-A2s
W = SOS = A9o-A2o

Penyambung Sesuai (SC)

G = SC0 = K9s+T9s-54s
G = SC1 = J9s-53s
Y = SC2 = Q9s-52s+43s-42s-32s
Y = SC3 = Q8s-62s

Penyambung OffSuit (OSC)

Y = OSC0 = K9o+T9o-54o
Y = OSC1 = J9o-53o
W = OSC2 = Q9o-52o+43o-42o-32o
W = OSC3 = Q8o-62o

Lemah (W)

W = WS = K8s-K2s+Q7s-Q2s+J6s-J2s+T5s-T2s+94s-92s+83s-82s+72s
W = WOS = K8o-K2o+Q7o-Q2o+J6o-J2o+T5o-T2o+94o-92o+83o-82o+72o

Richard Sun ialah pengarang, jurulatih dan penulis banyak artikel strategi dan siaran forum di seluruh komuniti poker.

Leave a Reply

Your email address will not be published.